Công ty Cây Xanh Đại Xuân. Hotline (24/7) 0936.088.238
Trang chủ » Dự Án » Dự Án Tiêu Biểu

Trồng cây Xanh cho cụm nhà máy PHỤC Hưng

admin 15 tháng 12 năm 2016
Tháng 3/2017 Cây Xanh Đại Xuân Trồng cây xanh tại cụm nhà máy Phục Hưng

Tháng 3/2017 Cây Xanh Đại Xuân Trồng cây xanh tại cụm nhà máy Phục Hưng - Loại cây sử dụng chủ yếu là ban tây bắc

ban tây bắc - Được trồng dọc xung quanh nhà máy

Tag:
CopyRight 2016 ©. Cây Xanh Đại Xuân