Công ty Cây Xanh Đại Xuân. Hotline (24/7) 0936.088.238

Trồng cây xanh cho miếu mỏ Thuộc Mạo Khê Quảng Ninh

admin 15 tháng 12 năm 2016
Cây Xanh Đại Xuân thi công cây xanh tại Miếu Mỏ Quảng Ninh, Đây là dự án chúng tôi trồng nhiều cây bồ đề nhất từ trước tới nay. Số lượng gần 40 cây cùng các cây quý hiếm như kim giao và giáng hương.

90% cây to thuộc miếu mỏ đều là cây của Đại Xuân Trồng

Cây Kim Giao Thuộc Dòng Cây Quý Hiếm Dc Đại Xuân Trồng ở Miếu Mỏ

Miếu Mỏ Quảng Ninh

Tag:

Liên Hệ Đặt Mua Cây Xanh

Chú ý: các mục có dấu * là bắt buộc, Yêu cầu sẽ được sử lý trong vòng 12h. Thanks

CopyRight 2016 ©. Công ty Cây Xanh Đại Xuân