Công ty Cây Xanh Đại Xuân. Hotline (24/7) 0936.088.238
Trang chủ » Dự Án » Dự Án Tiêu Biểu

Trồng cây xanh Tại Chùa Kiến Thụy Hải Phòng

admin 15 tháng 12 năm 2016
Tháng 2 -2017 Cây Xanh Đại Xuân Trồng Cây Xanh tại Chùa thuộc Kiên Thụy Hải Phòng

Tháng 2 -2017 Cây Xanh Đại Xuân Trồng Cây Xanh tại Chùa thuộc Kiên Thụy Hải Phòng Sau đây là 1 vài hình ảnh thi công

xe chở cây gồm 1 đầu kéo và 1 cẩu tự hành

Mọi việc được tiến hành trong đêm rất khẩn trương

Rất nhiều cây to được trồng

Khuân viên chùa rộng gần 1HA

Tag:
CopyRight 2016 ©. Cây Xanh Đại Xuân