Công ty Cây Xanh Đại Xuân. Hotline (24/7) 0936.088.238
Trang chủ » Dự Án » Dự Án Tiêu Biểu

Trồng Cây XanhTại Bệnh Viện K cơ sở 3

admin 15 tháng 12 năm 2016
Trong tháng 2 năm 2017, Cây Xanh Đại Xuân đã thực hiện trồng cây xanh tại Bệnh Viện K cơ sở tân triều, Loại cây được trồng là cây Lim Xẹt và 1 số cây khác

Cây Xanh Đại Xuân Trồng cây xanh tại Viện K cơ sở Tân Triều - Thángg 2/2017

Bệnh Viện K tân triều 

Hàng Lim Xẹt Được Trồng tại Viện K

Tag:
CopyRight 2016 ©. Cây Xanh Đại Xuân